top of page

Künye

Turmeks.com içerik yönetmeliği hakkında bilgilendirme

İletişim

Telefon : +90 242 350 07 11
E-posta: info@turmeks.com
Adres: Çağlayan Mh. 2056 Sk. White life Apt. 18/9 Türkiye, Antalya TR 07230

Website

Turmeks.com
info@turmeks.com
https://www.turmeks.com

İçerik için sorumluluk

Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. ayrıntılı bilgi için : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

Genel yasalara göre bilgilerin kullanımını kaldırma veya engelleme yükümlülükleri etkilenmez. Bununla birlikte, bu konudaki sorumluluk, yalnızca belirli bir yasa ihlali bilgisinin bilindiği andan itibaren mümkündür. Herhangi bir yasa ihlalinin farkına varır varmaz bu içeriği derhal kaldıracağız.

Bağlantılar için sorumluluk

Web Site, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı harici web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu nedenle, bu harici içerik için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Sayfaların ilgili sağlayıcısı veya operatörü, bağlantılı sayfaların içeriğinden her zaman sorumludur. Bağlantı verilen sayfalar, bağlantı sırasında olası yasal ihlallere karşı kontrol edildi. Yasa dışı içerik, bağlantı sırasında tanınabilir değildir.
 

Bununla birlikte, somut bir ihlal kanıtı olmadan bağlantılı sayfaların içeriğinin kalıcı olarak kontrol edilmesi makul değildir. Yasal ihlallerin farkına varır varmaz bu tür bağlantıları derhal kaldıracağız.

Telif Hakkı

Site operatörleri tarafından oluşturulan bu sayfalardaki içerik ve eserler telif hakları kanununa tabidir. Telif hakkı sınırları dışında çoğaltılması, düzenlenmesi, dağıtılması ve her türlü istismar, ilgili yazarın veya yaratıcının yazılı onayını gerektirir. Bu sitenin indirilmesine ve kopyalanmasına yalnızca ticari olmayan özel kullanım için izin verilir.


Bu sitedeki içerikler işletmeci tarafından oluşturulmadığı sürece üçüncü şahısların telif hakları gözetilmektedir. Özellikle üçüncü şahısların içerikleri bu şekilde işaretlenmiştir. Bir telif hakkı ihlalinden haberdar olursanız, bizi buna göre bilgilendirmenizi rica ederiz. Yasal ihlallerin farkına varır varmaz, bu tür içerikleri derhal kaldıracağız.

bottom of page