top of page

Mesleki Yeterlilik

Mesleki yeterlilik bilgilerine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de edinilen mesleki yeterliliklerin kontrolü; Nitelikli Göç Yasası anlamında kalifiye uzman olarak sınıflandırılmak için, önceden sözde denklik testi yapılır . Bu prosedürde, bir yabancı eğitim yeterliliğinin denkliği doğrulanır. Denklik testi de genellikle vize verilmesi için bir ön koşuldur.

Tarihi Giriş Kapısında Türk Bayrakları

Denklik testi sırasında, kalifiye işçinin kendi ülkesinde edindiği mesleki yeterlilik, ilgili Alman mesleki yeterliliği için referans değerlerle karşılaştırılır. Bunun için geçerli olan eğitim ve öğretim yönetmeliği belirleyicidir.

bottom of page